PlanamE

Dobrodošli bosanci!

04.01.2009.

O B J A V E

                                            O B J A V E

 

           I Kuran i Biblija su istinite Božje Objave. Čak i oni koji u to ne vjeruju ne mogu negirati da ove dvije Svete knjige u sebi sadrže puno toga što ih čini bitno različitim od svih knjiga koje je napisao čovjek. Isto tako, čak ni oni koji su svoj život posvetili Bogu i koji čvrsto vjeruju da je Objava koju slijede Božje djelo ne mogu negirati da baš niko ne razumije ono što je u njoj napisano. Veliku prepreku svima onima koji pokušavaju shvatiti šta nam to zaista "kažu" Svete knjige zasigurno predstavlja činjenica da su svoje istraživanje sveli na samo jednu Knjigu, onu koja im je, u većini slučajeva, već od rođenja bila "nametnuta" kao jedina korektna Božja Objava. U to da su i Biblija i Kuran zaista Božje Objave i da te Svete knjige u sebi sadrže i dokaze za ovu tvrdnju i upute o tome kako da ono što je u njima napisano bude pravilno protumačeno, moći ćete se i sami uvjeriti nakon što pročitate dokaze koji slijede, a onima koji ni nakon toga ne budu 'razmislili' o nadnaravnom porijeklu ovih Božjih Objava – neka je Bog na pomoći!

 

       "Sve je Isus govorio narodu u usporedbama i ništa mu nije rekao bez usporedaba."

Navedeni citat nedvosmisleno upućuje na zaključak da su Božje riječi zapisane u Bibliji date u usporedbama. Dokazivanje će se započeti od samog početka te knjige, tj. od izvještaja o stvaranju.

        Po "Modelu" /vidjeti 2-gi post/, rađanje (stvaranje) nekog višećelijskog živog bića - na Zemlji istovremeno je i stvaranje zvijezde, njenog planetnog sistema i života na jednoj od planeta tog planetnog sistema - u Nevidljivom svijetu. To znači da nećete pogriješiti ako kažete da postoje dva istinita, međusobno bitno različita izvještaja o stvaranju svakog živog bića.

       Sveta knjiga Biblija počinje upravo sa dva izvještaja o stvaranju. U jednom od njih prvo su stvorene biljke i životinje, a nakon toga je Bog stvorio čovjeka. U drugom izvještaju o stvaranju Bog je prvo stvorio čovjeka, a nakon toga stvorene su biljke i životinje. Kako je to moguće? "Očito" je u pitanju greška do koje je došlo (namjerno ili nenamjerno) prilikom prepisivanja te Objave tokom više od dvije hiljade godina njenog postojanja?! Možda, ali ako stvaranje nekog čovjeka od prvih organskih molekula na Zemlji do vremena u kojem je Biblija objavljena usporedimo sa stvaranjem planete izgrađene od nasljednog materijala tog čovjeka i života na tom planamu – stvari se iz temelja mijenjaju. U prvom slučaju - zaista su prvo stvorene biljke i životinje, dok je u drugom slučaju - prvo stvoren čovjek, preciznije rečeno - planeta izgrađena, u Nevidljivom svijetu, od njegovog nasljednog materijala. Logično je da je tek nakon stvaranja svih slojeva fizičke građe planama tog čovjeka došlo do stvaranja biljnog i životinjskog svijeta na toj planeti, ili, što je isto, do stvaranja njima analognih dijelova razuma tog čovjeka, njegovih prvih logika i etika.

        Da bi se potkrijepila tvrdnja da postoji zreliji, svjesnim bićima primjereniji način tumačenja Kristove poruke, poslužiti će dokaz iz Svete knjige Biblije:

"O tome nam treba mnogo govoriti, ali je to teško riječima protumačiti jer ste nagluhi. I uistinu, premda biste po vremenu morali biti učitelji, Vama je ponovo potrebno da Vas tko pouči osnovno, to jest početak proročanstva. Takvi ste da Vam treba mlijeko, a ne jaka hrana. Uistinu, koji je god još pri mlijeku, ne snalazi se u nauci o pravednosti jer je dijete. A jaka hrana je za odrasle, za one koji navikom imaju uvježbana osjetila za razlikovanje dobra i zla. Zato, pustimo na stranu početnu nauku o Kristu i težimo za onim što spada na zrele, i to učinimo uz Božje dopuštenje."

       Pa, učinimo to uz Božje dopuštenje, pustimo na stranu početnu nauku o Kristu i težimo za onim što spada na zrele!

 

       Živjeti u dvadeset prvom vijeku i biti vjernik zaista nije ni malo lako. Čak i oni koji bi to, po logici stvari, morali činiti, kao što je to slučaj sa visokim svećenstvom i Petrovim nasljednikom na Zemlji - Papom, posustaju u odbrani onoga što se braniti ne treba, a na način na koji oni to rade - i ne može. Oni kažu:

       "Bez sumnje, izvjesne knjige izraelićanske Biblije imaju vremenski domet i sadrže u sebi nešto nesavršeno." Po njima, "Biblija nije knjiga zasnovana na naučnim nego na religijskim istinama", a u njoj zapisani pojmovi o Svijetu i prirodi "imaju nivo razvoja društvene misli vremena u kojem su živjeli pisci knjige".

        Na Drugom vatikanskom koncilu "crkvene vođe" su pokušale spasiti ono što se spasiti "može". Za sve ono što su oni tada saopćili puku su se, u ne tako davnoj prošlosti, gubile glave. Oni, između ostalog, kažu:

       "Uzevši u obzir čovjekov položaj koji prethodi spasu što ga je donio Krist, knjige Starog zavjeta omogućuju svakome da spozna tko je Bog, a tko čovjek, kao i način na koji Bog, u svojoj pravednosti i milosrđu, postupa s ljudima. Ove Knjige, premda sadrže nesavršenstva i zastarjelosti, ipak su svjedoci istinske božanske pedagogije."     

        Očito je da su usporedbe primijenjene u Objavama bile primjerene snazi uma koji ih je stvorio, kao i to da je došlo vrijeme da se učitelje pouči osnovnom, pa da konačno saznaju šta zaista kažu Svete knjige.

        Muhamed i Isus su Božji poslanici, a Kuran i Biblija su Božje Objave, u to zaista nema nikakve sumnje. Svaka misao zapisana u ovim Svetim knjigama je čista istina, jasna i nedvosmislena - za sve one koji posjeduju svijest o postojanju Nevidljivog Svijeta, Kosmosa nasljednog materijala. Oni će te Objave čitati na potpuno različit način od onog koji se do sada primjenjivao i neće im biti teško odgonetnuti pravo značenje u usporedbama napisanih Božjih riječi. Svjesna bića će znati šta se krije iza uputstva datog u Knjizi: "Čitaj Kuran kao da je pisan tebi", kao i to da to uputstvo, mada nenapisano, vrijedi i kod čitanja Biblije, jer je i Biblija Riječ Božja, ili, što je isto, Kuran.

        "Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je onima koji u Nevidljivi Svijet budu vjerovali."

        "U stvaranju Nebesa i Zemlje su zaista znamenja za razumom obdarene, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Boga spominju i o stvaranju Nebesa i Zemlje razmišljaju."

        "Vjernici su oni koji vjeruju u Alaha i koji razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje."

        Prisjetite se za trenutak osnovnih postavki "Modela" /2-gi post/, pa će vam biti jasnije zašto su razmišljanje o stvaranju nebesa i Zemlje i vjerovanje u Nevidljivi svijet predstavljeni kao temeljni uvjeti koje je potrebno ispuniti da bi se postalo vjernikom i zašto bi od tog razmišljanja koristi mogli imati samo - oni koji su razumom obdareni. Vjerujem da ćete nakon toga shvatiti na šta je Muhamed mislio kada je rekao: "Na dvije stvari se grozim: na neznalicu koji je pobožan i na učenjaka koji ne vjeruje." Takvima je u Knjizi dato jasno uputstvo: "A vi iz Kurana učite ono što je lako."

        Da u Objavama zaista postoji i "ono" teže, dijelovi Knjige za čije razumijevanje je potrebno biti razumom obdaren, i da je Bog još "na startu" zadužio tajanstvena bića koja sebe zovu "Mi" da nam otvore oči, protumače riječi Božje zapisane u Objavama i natjeraju nas da priznamo da smo se dali obmanuti usporedbama, dokaz su sljedeći citati.

        "Duha ne gasite, proročke govore ne prezirite, nego sve provjeravajte, što je dobro zadržite."

        "Ako tko umišlja da zna, još ne zna kako treba znati."

        "Dade im Bog duh obamrlosti, oči da ne vide, uši da ne čuju i to do dana današnjega." 

       "Oni poriču prije nego temeljito saznaju šta ima u njemu (Kuranu), a još im nije došlo ni tumačenje njegovo."

        "Kuran je doista Svijetu cijelom opomena, i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku."

        "Ne izgovaraj Kuran jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio. Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao... A poslije, Mi smo dužni da ga objasnimo."

       "Zato ostavi mene i one koji ovaj govor poriču, Mi ćemo ih postepeno, odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im davati - jer je obmana moja zaista jaka!"

       "Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega jer je to za njega ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć duha prosuđivati."

 

       Svijet "fizičkog eksperimenta", u kojem živimo, potisnuo je "svijet prosuđivanja uz pomoć duha", u kojem bismo trebali živjeti. Koliko je to budalasto shvatiti ćete na sljedećem primjeru.

       Kada bi se, nekim čudom, dogodilo da nijednog drugog čovjeka osim vas nikada u životu ništa nije zaboljelo, svi "oni" skupa ne bi mogli napraviti "fizički eksperiment" kojim bi potvrdili taj vaš osjećaj i bili bi čvrsto uvjereni da vi izmišljate. Kada bi, nekim čudom, ipak bilo moguće "fizičkim eksperimentom" evidentirati neko specifično stanje organske građe vašeg tijela, mozga i genoma i povezati ga sa činjenicom da je vas, ali samo vas, zaista nešto zaboljelo, oni takav dokaz ne bi mogli prihvatiti. Da bi bili prihvaćeni kao dokaz, iste rezultate eksperimenta bi se moralo dobiti i eksperimentom izvršenim na drugim ljudima, a kako njih nikada ništa ne boli, a vama i onako niko ne vjeruje, zaključak je jedini mogući: hvala Eksperimentu - bol ne postoji.

 

       Iako to sljedbenici Knjige nerado priznaju, Kuran i hadisi nedvosmisleno potvrđuju da je Biblija autentična Božja objava u koju muslimani mogu i trebaju vjerovati.

      U uvodu prijevoda Kurana na izumrli srpskohrvatski ijekavski jezik kojim ja govorim piše:

       "Iza neprikosnovenog poziva da se vjeruje jedan Bog, slijedi zahtjev za vjerovanje svih njegovih Poslanika među kojima nema razlike. Pravi i istinski pripadnik Kurana može biti samo onaj koji vjeruje u sve druge Vjerovjesnike kao što vjeruje u Alahovog posljednjeg Poslanika Muhameda a.s. Isti je status i Objava upućenih prije Muhameda a.s."

       U Kuranu postoje jasna uputstva o obavezama vjernika po pitanju njihovog tretiranja drugih Objava i  ostalih vjerovjesnika.

       "Čestiti su oni koji vjeruju u Alaha (Boga), i u onaj Svijet, i u Meleke (anđele), i u Knjige (Objave), i u Vjerovjesnike."

       "O vjernici, vjerujte u Alaha i Poslanika njegova, i u Knjigu koju on svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije, a onaj ko u to ne bude vjerovao - daleko je zalutao!

       "Ova Knjiga koju objavljujemo blagoslovljena je, ona potvrđuje onu prije nje."

       "A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi Knjige prije objavljene i da nad njima bdi."
       "A ono što ti iz Knjige objavljujemo sušta je istina, ona potvrđuje da su istinite i one prije nje."

       "Sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način i recite: ‘Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Vama, a naš Bog i Vaš Bog jeste jedan i mi se njemu pokoravamo."

        "Ti ćeš sigurno naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore - mi smo kršćani."

        "O sljedbenici Knjige, Vi niste nikakve vjere ako se ne pridržavate Tevrata (Stari zavjet) i Indžila (Evanđelje Isusovo) i onog što Vama objavljuje Gospodar Vaš (Kuran)."

        "Oni koji u Alaha i Poslanike njegove ne vjeruju i žele da između Alaha i Poslanika njegovih u vjerovanju naprave razliku i govore: ‘U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo, i žele da između toga nekakav stav zauzmu, oni su zaista pravi nevjernici."

        "Ako sumnjaš u ono što ti objavljujemo, upitaj one koji čitaju Knjigu prije tebe objavljenu."

        "O, sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne Riječi, vama i nama zajedničke!"

        "Sine Ademov, nađi vremena za moje ibadete. Napuniti ću ti prsa bogatstvom i spriječiti siromaštvo. A ako ne postupiš tako, napuniti ću ti ruke poslom, a neću spriječiti da osiromašiš."

        "U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude."

 

      Zaista bih volio znati šta vi mislite na koga se odnose slijedeće riječi Božje kojima On opisuje konačne događaje?

        "Mnogi će mi u onaj dan reći: "Gospodine, Gospodine, zar nismo pomoću tvoga imena prorokovali, pomoću tvoga imena izgonili zle duhove, pomoću tvoga imena čudesa činili?" Tada ću im kazati: "Nikada vas nisam poznavao. Odlazite od mene zlotvori.""

 

25.12.2008.

Ljudi su - ljudi!

                                             LJUDI 

 

      Ljude ljudima čini 'štošta', ali ono što ih čini različitim od ostalih 'živih' bića (zar postoje 'neživa'!?) jeste postojanje svijesti o uzrocima događanja u stvarnosti koja ih okružuje koju druga bića ne posjeduju. Konkretno, ljudi posjeduju svijest o 'vremenu' - a, vrijeme je mjera za promjene.

                                                                       Put do pakla popločan je dobrim namjerama!

        Ko je ovlašten i ko ima potrebno znanje da kaže šta je dobro a šta nije - pojedinac, grupa ljudi, zajednica (bilo koja), autoritet(i)... po kojim odredbama da se rukovodi/mo - moralnim (sjednu ljudi i dogovore šta je to), filozofskim (skontaju da kontanjem ne mogu da skontaju ono o čemu su kontali), religijskim (bezbroj ih je i u svakom tumačenju pravaca koliko 'hoćeš' i jedino što im je zajedničko je da su pripadnici baš i samo te 'religije' ispravni, dok su ostali grešni/ci), znanstvenim (spoznali da je stvarnost nemoguće spoznati)...
Na primjer:

- „Sve što nauka može učiniti jest osigurati detaljnu kartu fizikalnih procesa koji su u korelaciji s raznim subjektivnim stanjima. Ali nauka ne može uistinu riješiti problem duha i tijela. Nijedna empirijska neurološka teorija ne može objasniti zašto mentalne funkcije prate specifična subjektivna stanja. Ne vidim kako bi i jedna znanost to mogla objasniti.“ 
                                                                                                                                                              Christof Koch, saradnik Francisa Cricka
I sam Crick smatra da rješenje svijesti možda i neće biti intuitivno razumljivo.
- „Ne mislim da ćemo dobiti zdravorazumski odgovor kad shvatimo mozak. Um je znatno složeniji sistem od zagonetke o nasljeđivanju – genoma. Teorija uma će vjerovatno imati znatno ograničeniju objašnjavalačku moć. Proces na kojem se temelji svijest bi mogao biti toliko paradoksalan i teško shvatljiv kao i kvantna mehanika.“

        Kritizirati rezultate nečijeg istraživačkog rada, a nemati pri tom jake argumente i ne ponuditi vlastito rješenje zasigurno nije karakterna osobina bosanaca. Znati nešto znači poznavati kauzalne (uzročne) veze koje ga povezuju s drugima i determinante ('odrednice') koje ga čine takvim, a ne drugačijim. To zna onaj koji svoje tvrdnje :arrow: može dokazati, makar i posredno.
:arrow: Najbolja startna pozicija u svim (problematičnim) životnim situacijama je - biti svjestan svih uzroka koji mogu utjecati na tok događaja koji slijede. Siguran sam da ne postoji baš ništa što bi vam moglo uspješnije osigurati trajni mir u tijelu i duhu i skladan suživot sa drugim živim bićima.
        Svijest o kojoj je u ovom slučaju riječ zasnovana je na čvrstoj vjeri u postojanje novih, do sada nepoznatih uzroka događanja u stvarnosti u kojoj živite i u vašem tijelu i duhu.
Stjecanje nove svijesti je evolutivni proces koji zahtijeva promjene u organizaciji građe vidljive i nevidljive komponente postojanja tijela i duha nekog čovjeka. (za razumijevanje daljeg teksta smatram da je neizostavno potrebno /pro/čitati  2-gi post - 'Model')

        Svijest o postojanju nevidljivih Svjetova omogućiti će vam da shvatite da je apsolutno nemoguće "biti samo inteligentan" ili "biti samo dobar", jer je u tim slučajevima invalidno i jedno i drugo. Ne možete, na primjer, biti etični prema nekome ako ne razumijete u kakvoj su međusobnoj vezi njegovo tijelo i duh i kako oni uopće funkcioniraju, a to, opet, ne možete saznati ako ne razumijete kako funkcionira materijalna komponenta stvarnosti u kojoj živite.
Svijest o postojanju Kosmosa nasljednog materijala pruža onome ko je posjeduje mogućnost preciznog dijagnosticiranja uzroka i mehanizama koji su uvjetovali postojanje nekog određenog stanja tijela i duha nekog čovjeka - a, opet, svako od tih stanja je priča za sebe i zaslužuje da bude tretirano ravnopravno sa svima ostalima.
Nemogućim se treba nazvati i svaki vaš pokušaj stvaranja realne slike svijeta koji ne bi uključivao svijest o tome da odabirom svog tjelesnog iskustva utječete na fizičke uvjete za razvoj bića koja žive na vašem planamu, tj. na uvjete za razvoj svoga razuma, a da odabirom svog duhovnog iskustva utječete na tjelesnu građu i ponašanje bića koja žive na vašem planamu, i posredno, na način funkcioniranja svakog pojedinog sloja fizičke građe te planete, ili, što je isto, na način funkcioniranja svakog pojedinog organa vašeg tijela, a samim tim i čitavog organizma.
Sve do razvoja svijesti u razumu nekih bića koja su živjela na Zemlji, prilagoditi se značilo je promijeniti se. Svjesna bića su to načelo donekle promijenila pa ono sada glasi ovako: prilagoditi se znači promijeniti sebe, ali i materijalnu i duhovnu komponentu stvarnosti u kojoj živiš. Za inteligentna svjesna bića promijeniti sebe znači, pored ostalog, promijeniti sve sastavne dijelove svoje slike svijeta. Inteligentno ponašanje, dakle, podrazumijeva proces u kojem će svako djelovanje biti usklađeno sa principom da kontinuitet promjene ne smije biti doveden u pitanje, a to je upravo ono što budalama najviše smeta.

        Istraživači koji se bave „istraživanjem istraživača“ zapazili su da su se, u odnosu na „obične smrtnike“, oni koji su stvarali remek djela u umjetnosti ili pomjerali „granice“ u nauci mnogo češće nalazili u problemskim situacijama, da su živjeli u mnogo nemirnijem svijetu, da nisu zazirali od nedovoljno strukturiranih i jasnih situacija, da su strpljivo sakupljali veliki broj informacija o svijetu u kojem žive, da su posjedovali sposobnost stvaranja modela i da nisu bili u zavadi sa Bogom. Zato što se stvoritelji mogu odgajati i obučavati samo u „školi života“, slične životopise imati će i oni koji će svoja remek djela stvarati (i izlagati) u nevidljivim Svjetovima.

       Moji prijatelji i ja tek stječemo svijest o dosad nepoznatim utjecajima na evoluciju tijela, mozga i razuma bića koja žive na Zemlji i zato se nemamo čime ponositi. Ali, i to malo čega smo svjesni čini nas bitno različitim od svih ostalih živih bića na Zemlji! Sve što mi možemo i hoćemo učiniti je da vas dokazima, za koje smatramo da to zaista jesu, pokušamo uvjeriti da o svemu vrijedi razmisliti!
Prednosti koje bi vama i svim drugim ljudima moglo pružiti posjedovanje svijesti o postojanju nevidljivih svjetova su zaista velike, ali ni poteškoće nisu zanemarive. Ne znam kako ćete se, i hoćete li se uopće "boriti" sa sobom i ostatkom svijeta na putu do vlastitog osvješćenja, ali znam kako ćete u slučaju da na taj put ne krenete biti tretirani od strane onih koji njime prođu.

P.S.     Na vlastitom iskustvu sam se uvjerio kako izgleda kada ti ni uz najveći trud ne uspijeva razumjeti ono što ti se govori. Da bih skratio muke i sebi i njemu, ja bih u takvoj situaciji sugovornika upitao da li je njemu jasno to što mi želi opisati ili objasniti, jer bi samo u tom slučaju imalo nekog smisla nastaviti razgovor. E pa da znate – meni je jasno!
       

19.03.2008.

S V I J E S T

                                           SVIJEST


      Dok sam bio polusvjesno biće i ja sam istinitim smatrao tvrdnje istraživača da moj mozak nije ništa drugo do mašina koju modificira moje iskustvo i da su promjene veza između neurona od kojih se on sastoji jedina posljedica mog razmišljanja. Sve druge tvrdnje činile su mi se još udaljenije od istine. Svijest o postojanju nevidljive komponente postojanja živih bića omogućila mi je da spoznam da se oni koji pokušavaju razumjeti na koji način funkcionira mozak i otkriti šta se krije iza fenomena svijesti još uvijek nalaze u „Kamenom dobu“.

        Nakon što pročitate sljedećih nekoliko citata, porazmislite malo o tome kako je moguće da oni koje čitav svijet doživljava kao autoritete bez imalo ustezanja priznaju da ne znaju kako je energija oživjela i da nemaju ama baš nikakvu predstavu o tome kako joj je pošlo za rukom da postane svjesna svog postojanja, a da, istovremeno, devedeset i devet posto ljudskih bića na ta njena svojstva „gleda“ kao na nešto što je njima jasno u toj mjeri da priglupim smatraju onoga ko time zamara svoj mozak.


         "Mislim da duh izrasta iz kompleksnih neuralnih organizacija koje baš dobro ne razumijemo."    Stephen Jay Gould

     "Svijest je, prema našem iskustvu, vezana za izvjesne događaje u organiziranoj živoj materiji, naime za izvjesne nervne funkcije."    Erwin Schrodinger

      "Nadam se da će u dvadeset i prvom vijeku posustati i posljednje utvrde vitalizma. To praktično znači da ćemo napokon shvatiti šta je i kako funkcionira svijest."    Richard Dawkins

        "Ni jedna teorija uma do danas ne vrijedi mnogo"    Francis Crick

       "Ni jedan izračunljivi model, tj. niti klasični fizikalni, niti informatički, niti neurologijski kakav trenutno postoji, ne može replicirati kreativnu, ili prije, intuitivnu snagu uma. Umu daje snagu neki suptilniji fenomen."    Roger Penrose

     "Ne mislim da ćemo dobiti zdravorazumski odgovor kad shvatimo mozak. Um je znatno složeniji sistem od zagonetke o nasljeđivanju genoma. Teorija uma će vjerovatno imati znatno ograničeniju objašnjavalačku moć. Proces na kojem se temelji svijest bi mogao biti toliko paradoksalan i teško shvatljiv, kao i kvantna mehanika."    Francis Crick

       "Ti nisi ništa drugo do hrpa živaca."    Alisa Lewis Carrolla

       "Neuroni moraju biti osnova svakog modela uma."    Francis Crick

     "Zapanjujuća je hipoteza da ste vi, sa svojim radostima, tugama, uspomenama i ambicijama, osjećajem vlastite osobnosti i slobodne volje, zapravo samo djelovanje golemog sklopa živčanih stanica i njima pridruženih molekula."    Francis Crick

 
        
Ako je i od "golemog sklopa živčanih stanica i njima pridruženih molekula" koji su dobili Nobelovu nagradu - previše je! Tim prije što nisu rekli ništa novo. U Bosni, naime, odvajkada žive ljudi za koje se kaže da su - živci. To je zato što je Bosna mala zemlja. U zemljama koje su mnogo veće od nje, pretpostavljam, žive i veći ljudi - hrpetine živaca.

      Vratimo se prethodnim citatima. Po "Modelu" (pogledati 2-gi post - 'Model'), razum i svijest nekog ljudskog bića svoje postojanje „duguju“ postojanju organske građe tijela, mozga i molekula naslijeđa svih bića koja trenutno žive u Nevidljivom svijetu na planamu tog čovjeka i postojanju organske građe tijela, mozga i molekula naslijeđa svih bića koja trenutno žive u njegovom Novom nevidljivom svijetu na planamima bića koja trenutno žive u Nevidljivom svijetu na njegovom planamu. Razum i svijest su, dakle, "paradoksalni i teško shvatljivi" u istoj mjeri u kojoj se to može reći i za postojanje bića koja žive na Zemlji i razumijevanje onoga što se svakodnevno događa sa organskom građom njihovih tijela i mozgova i sa njihovim molekulama naslijeđa. Neću puno pogriješiti ako ustvrdim da je razum život u životu, da je svijest razum u razumu, ili, što je isto, razumov razum, ili da će bića koja su svjesna samo vidljive komponente svog postojanja shvatiti šta je to svijest tek kada postanu svjesna i nevidljive komponente svog postojanja. Toliko glede „suptilnijih fenomena koji umu daju snagu“.

        Planeta izgrađena od nevidljive komponente postojanja vašeg nasljednog materijala (vaš planam) i sva bića koja na njoj žive (vaš razum) fizikalno su povezani i sa vašim molekulama naslijeđa i sa organskom građom vašeg tijela i mozga. Tu trebate potražiti odgovore na pitanja kao što su: na koji način vaš razum utječe na fizičke procese u vašem tijelu i mozgu (i obratno), kako se ono što se događa u vašem mozgu prevodi u vaše subjektivno iskustvo ili kako siva masa vašeg moždanog tkiva stvara vaš doživljaj vlastitog ja.

        Onim čitaocima koji se upuste u avanturu samostalnog razmišljenja o „nevidljivom“, vrlo brzo će postati jasno da kada su u pitanju spoznaje o razumu i svijesti niti jedno ljudsko biće, uključujući i one ljude koji se profesionalno bave istraživanjem tih fenomena, nije u povlaštenom položaju u odnosu na njih. Čak šta više! Za razliku od konkurencije, oni će imati lopatu i znati će gdje (i zašto) trebaju kopati.

       "Svi naučnici koji se bave proučavanjem svijesti podjednako su udaljeni od rješenja, jer ga ni ne naslućuju.”

       "Nitko nema pojma šta je svijest i koji su joj uzroci osim posve neodređeno."

      "Mislim da problem svijesti neće biti riješen; to što shvaćamo da je vitalizam zastario, da možemo izraziti neke stvari u fizičkim terminima, ne znači da ćemo moći riješiti težak problem svijesti."              

    "Svijest vidim kao duboku zagonetku koju čeznem riješiti, iako vidim da nisam u stanju jasno formulirati ni narav samog pitanja."

     "Što sam više slušala, čitala i razmišljala o tome, sve mi se više činilo nevjerovatno da molekule same za sebe kontroliraju unutarnju viziju, ideju ili emociju, pa čak, što je još neshvatljivije, generiraju subjektivnost osjećaja. Pa ipak svijest slijedi iz aktivnosti mozga. Mora da iz nje i izvire."


        Izostanak bilo kakvih pomaka u razumijevanju fenomena svijesti rezultirao je stanjem u kojem su i sami istraživači posao kojim se bave počeli doživljavati kao uzaludno gubljenje sredstava i vremena. Ovo stanje se donekle promijenilo otkrićem DNK molekula, ali je i to bilo kratkog daha. Trenutno, svijest je postala hobi kojim se u slobodnom vremenu bave isključivo dokoni i bogati. Ostali se potajno nadaju da će se nekad dogoditi nešto što će omogućiti nekim ljudima da postave pravo pitanje.

     "Kao što pritisak okoliša selekcionira najsposobnije pripadnike vrste, tako i input u mozgu selekcionira skupne neurone - što korespondira s korisnim sjećanjima, primjerice - ojačavajući veze među njima. Prije mojeg otkrića bio je mrak, nakon njega je nastala svjetlost."    Gerald Edelman

    "Nije nerazumno nadati se da kad objektivni korelativi svijesti budu objašnjeni, mi možemo negdje u tim objašnjenima primijetiti nešto, neki fizički sistem za obradu informacija, što odgovara našem iskustvenom znanju o svijesti samoj. Možda to neće biti objašnjenje svijesti, ali biti će nešto veoma blisko objašnjenju."    Stephen Weinberg

       Da pojasnim. Pod "objektivnim korelativima svijesti" istraživači podrazumijevaju: "izvjesne fizičke i hemijske promjene u mozgu za koje uviđamo da su u korelaciji, kao uzrok ili posljedica, sa promjenama naših misli".

     Kritizirati rezultate nečijeg istraživačkog rada, a nemati pri tom jake argumente i ne ponuditi vlastito rješenje zasigurno nije karakterna osobina bosanaca. Nikakav izuzetak po tom pitanju nisu, dakako, ni rezultati onih koji uporno pokušavaju reducirati razum i svijest na njihove "objektivne korelative".      

       Nerazumno je nadati se da će istraživači ikada pronaći fizički sistem za obradu informacija za kojim tragaju, a još nerazumnije da će do spoznaje šta je to svijest doći uspoređujući vlastito iskustveno znanje o svijesti i vlastita objašnjenja objektivnih korelativa svijesti.

       Po "Modelu", linearnom genetskom tekstu koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoje pojedini organi u organizmu nekog čovjeka koji živi na Zemlji analogni su, u Nevidljivom svijetu, čestice materije i energija od kojih se sastoje pojedini slojevi fizičke građe njegovog planama. Linearnom genetskom tekstu koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoji mozak tog čovjeka analogna je, u Nevidljivom svijetu, atmosfera na njegovom planamu. Linearnom genetskom tekstu koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoji somatski nervni sistem tog čovjeka analogna je ukupna količina vode na njegovom planamu (u sva tri njena agregatna stanja). Ni gasni omotač, ni voda na planamu tog čovjeka nisu ni njegov razum ni njegova svijest. Onome što vi zovete razumom nekog bića koje živi na Zemlji analogni su vidljiva i nevidljiva komponenta postojanja (nasljednog materijala) svih bića koja trenutno žive u Nevidljivom svijetu na njegovom planamu. Ta bića su postepeno mijenjala strukturu i fizička svojstva atmosfere i vodenih masa te planete. Fizičkim i hemijskim promjenama u atmosferi, rijekama, jezerima i morima na planamu tog čovjeka, koje su prouzročila bića koja na toj planeti žive, analogne su, u Vidljivom svijetu, promjene u njegovom somatskom nervnom sistemu i u ćelijama od kojih se sastoji njegov mozak. Posmatranjem promjena u tim sastavnim dijelovima fizičke građe tijela i mozga tog čovjeka, a oni koji se bave istraživanjima vezanim za razum i svijest samo to i mogu posmatrati, nemoguće je otkriti šta ih je uvjetovalo.   

        Ono što je "selekcioniralo skupne neurone" nekog čovjeka nije, dakle, ono što je bilo "ubačeno" u njegov mozak, nego je ono što je bilo "ubačeno" u molekule naslijeđa bića koja žive na njegovom planamu. Fizičkim i hemijskim promjenama u mozgu i u somatskom nervnom sistemu tog čovjeka koje su u korelaciji, kao uzrok ili posljedica, sa promjenama njegove slike svijeta analogne su, dakle, fizičke i hemijske promjene u atmosferi i vodenim masama na njegovom planamu koje su u korelaciji, kao uzrok ili posljedica, sa promjenama u genomima bića koja na toj planeti žive. To znači da tvrdnja nekih istraživača da "svi pokušaji da se proširi oblast svijesti time što bismo se pitali da li se nešto kao što je svijest može razumno vezati za procese koji nisu nervne prirode moraju dovesti do nedokazanih i  nedokazivih špekulacija" ne samo da nije istinita, nego je i štetna.

       Fizički sistem za obradu svih informacija koje su prikupila unutrašnja i vanjska čula nekog ljudskog bića koje živi na Zemlji i svih zaključaka njegovih razmišljanja sastoji se od njegovog planama, vidljive i nevidljive komponente postojanja svih bića koja trenutno žive u Nevidljivom svijetu na toj planeti i vidljive i nevidljive komponente postojanja svih bića koja trenutno žive u njegovom Novom nevidljivom svijetu na planamima bića koja trenutno žive u Nevidljivom svijetu na njegovom planamu.

        "Svakako je nemoguće da teorijski fizičar, pa makar imao i neograničenu moć rasuđivanja, dedukuje iz zakona fizike da će jedna kompleksna struktura biti svjesna svoga postojanja."    Brian Pippard

        Bića koja posjeduju svijest o nevidljivoj prirodi svog postojanja, Bogu hvala, ne boluju od teške bolesti duha čiji simptom je posjedovanje "svijesti" o postojanju problema koji nadilaze kognitivne sposobnosti živih bića. To im omogućava da ignoriraju ne samo autoritete u nauci i teologiji nego i nametnute norme ponašanja.  

       Dedukovati iz zakona fizike „da će neka kompleksna struktura postati svjesna svog postojanja“ jednako je "nemoguće" kao i dedukovati iz tih zakona da će od sadržaja nevidljive, nabildane pra-tačke biti stvoreno sve što postoji u Vidljivom svijetu, uključujući i same te zakone, ili da će od materije i energije od kojih se sastoji neka planeta biti stvorena živa bića, ili da će od molekula naslijeđa bića koja žive na Zemlji biti stvoren Nevidljivi svijet. Zašto bi se neke od tih (ne)mogućnosti trebale apriori smatrati izvjesnijim od drugih? I zašto bi oni koji posjeduju svijest o tome da živa bića imaju i vidljivu i nevidljivu komponentu svog postojanja potvrdu tog svog svojstva trebali tražiti od polusvjesnih bića, dakle, od bića koja ne vide čak ni to da su se nad kompleksnu strukturu (sebičnih) gena koja sebe zove (sebično) čovječanstvo nadvili crni oblaci?


        "Dobre volje s moje strane, pitam se sve ove dane. Ili sam ja luda bijedna, il' su drugi telad jedna."            Albert Einstein


15.03.2008.

G E N O M

                                              GENOM

 

       Krajem XX vijeka dovršeno je mapiranje ljudskog genoma. Čovjek je, konačno, ostvario svoj veliki san; postao je apsolutni gospodar života i smrti!? Slaveći "pobjedu" nad Knjigom postanka i zamišljajući vlastiti raj koji si je namjeravao stvoriti zaboravio je na plameni mač i kerubine, bića koja stražare nad stazom koja vodi ka stablu života!


       O "stablu života" naučnici misle ovako.

       Skup svih gena koje posjeduje neko živo biće naziva se genom. Geni određuju strukturu i funkciju svih sastavnih dijelova tijela i mozga živih bića. To su recepti za pravljenje proteina. Sve ćelije od kojih se sastoje tijelo i mozak živih bića posjeduju istu količinu naslijeđenih gena, a različitim ih čini kombinacija gena koja je u njima aktivna.

       Genom čovjeka sastavljen je od 23 para hromozoma. Hromozomi se sastoje od gena u DNK lancima. Svaki hromozom u sebi sadrži samo jednu DNK molekulu. Svaka vrsta živih bića ima svoj vlastiti broj hromozoma (diploidni broj).

       DNK i RNK molekule su nukleinske kiseline i obje su nađene u jedrima svih ćelija, s tim što se RNK molekule nalaze i u citoplazmi. DNK molekula se sastoji od dva lanca nukleotida koji se uvijaju jedan oko drugog, gradeći tako oblik koji se zove dvostruka spirala. Redoslijed nukleotida duž ovih niti predstavlja jezik života. Kombinacija bilo koje tri od četiri različite vrste nukleotidnih baza gradi kodne jedinice. Složene u gene, kodne jedinice diktiraju red neke od dvadeset različitih vrsta aminokiselina koje formiraju protein. RNK molekula se sastoji od jednog lanca nukleotida i liči na uzdužno raspolovljene ljestve.

        Svaka ćelija posjeduje kompleksan sistem za čitanje i prevođenje nasljedne informacije gena u strukturu proteina. Proteini kontroliraju sve funkcije u organizmu. U saradnji sa RNK-a molekulama i uz pomoć programiranih sistema za kontrolu gena i za korekciju kopiranja gena, oni omogućavaju proces kopiranja DNK molekula kojim se osigurava kontinuitet žive tvari. Za vrijeme reprodukcije, spirale DNK molekula se uz pomoć posebnog proteina razdvajaju, a zatim obje polustrane od nukleotidnog građevnog materijala koji pliva u viskoznoj tekućini ćelijske jezgre sintetiziraju istovrsnu kopiju one druge. Osim što mogu praviti kopije same sebe, DNK molekule usmjeravaju aktivnost ćelije (metabolizam). To rade tako što sintetiziraju drugu nukleinsku kiselinu, informacionu RNK, glasnika koji izlazi izvan jedra ćelije na periferiju, gdje kontrolira izgradnju nekog enzima, i to u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Kodiranu informaciju koju je preuzela od DNK molekule RNK molekula prenosi ribozomima koji "čitaju" kodove i na korektan način spajaju aminokiseline i sintetiziraju odgovarajuće proteine. Enzimi su djelotvorne supstance koje omogućavaju izmjenu materije u ćeliji, a da se pri tome oni sami uopće ne mijenjaju. Oni se sastoje od dugih lanaca aminokiselina. Redoslijed sastavnih dijelova odlučuje o radnoj sposobnosti pojedinih enzima.

    Ljudska DNK ljestvica dugačka je oko milijardu nukleotida. Najveći broj kombinacija nukleotida je besmislen, što znači da bi one izazvale sintezu proteina koji ne obavljaju nikakvu korisnu funkciju. Samo jedan izuzetno mali broj kombinacija nukleotida je od koristi za funkcioniranje složenih oblika života kakav je čovjek. Pa ipak je broj korisnih kombinacija toliko velik da vjerovatno višestruko nadilazi ukupan broj protona i elektrona u univerzumu!


15.03.2008.

Č O V J E K

                                                          ČOVJEK

 

       Ljudski organizam je živi sistem sa više nivoa organizacije. Na svakom nivou se odvijaju različiti, njemu primjereni procesi. Ćelije su nosioci svih vitalnih hemijskih procesa u organizmu, a njihov život i rad zasnivaju se na složenoj biološkoj aktivnosti molekula. To je osnovni živi sistem od kojeg ovisi uspostavljanje hijerarhijskog ustrojstva biološkog reda složenijih živih sistema, odnosno, funkcioniranje i održavanje strukture živih bića. Svaki tip ćelija je specijalno prilagođen za funkciju koju treba obaviti. Skupine ćelija istog tipa grade različita tkiva organizma, a nekoliko različitih tipova tkiva zajedno čine organ. Skupine organa povezanih zajedničkom funkcijom u ukupnoj aktivnosti organizma, organski sistemi, zadužene su za obavljanje složenijih životnih aktivnosti. Da bi neki viši nivo organizacije pravilno funkcionirao svi njegovi sastavni dijelovi moraju usaglasiti i objediniti svoje aktivnosti. Funkcionalni sistemi su karakteristične cjeline posebne biološke namjene u čiji rad su uključene pojedinačne funkcije organa iz organskih sistema. Različiti funkcionalni sistemi zaduženi su za razmnožavanje, ishranu, disanje, cirkulaciju tjelesnih tečnosti, izlučivanje štetnih tvari, informiranje ili integraciju organizma.

       Nervni sistem čovjeka primarno kontrolira brze tjelesne aktivnosti, u šta spadaju mišićne kontrakcije i brze promjene funkcije unutrašnjih organa. Direktno ili indirektno, on učestvuje i u kontroli izlučivanja hormona. Da bi nervni sistem mogao funkcionirati neophodno je postojanje receptora nadražaja koji pod utjecajem određene, specifične energije dovode tijelo u odgovarajuće stanje nadraženosti (mehanoreceptori, fotoreceptori, hemoreceptori, termoreceptori…). Nervna regulacija tjelesnih funkcija odvija se po ovoj šemi: receptor - nervni sistem - tjelesna tkiva i organi. Na primljena obavještenja o uvjetima životne i unutartjelesne sredine organizam reagira aktiviranjem mišića i žlijezda.

       Nervni sistem čovjeka dijeli se na moždano-moždinski i autonomni (vegetativni).

       Moždano-moždinski dio nervnog sistema sastoji se od centralnog nervnog sistema (nervi koji se nalaze u mozgu i u kičmenoj moždini) i perifernog nervnog sistema (svi nervi koji izlaze iz mozga i iz kičmene moždine). Sastani dijelovi moždano-moždinskog nervnog sistema reguliraju voljne aktivnosti mišića glave i udova, kao i kretanje u prostoru, zbog čega se ovaj dio nervnog sistema označava još i kao somatski.

       Iako je u vezi sa centralnim nervnim sistemom, autonomni dio nervnog sistema djeluje samostalno, tj. bez učešća volje ili svijesti. Njegov zadatak je kontrola rada unutrašnjih organa koji održavaju najbitnije životne, tj. vegetativne funkcije. Autonomni dio nervnog sistema dijeli se na simpatički i parasimpatički. Simpatički nervni sistem sačinjavaju dva povezana lanca parnih ganglija duž bokova kičmene moždine i ganglije među utrobnim organima. U parasimpatički sistem uključeni su deseti moždani živac i kompleks krstačno-moždanih nerava, a njegove ganglije su u unutrašnjim organima. Neki od centara autonomnog dijela nervnog sistema nalaze se u kičmenoj i produženoj moždini. Oni glavni smješteni su u međumozgu, što im omogućava da djelovanje autonomnog nervnog sistema usklade i nadopunjuju sa centralnim nervnim sistemom. Kičmena moždina ima dvojaku funkciju: refleksnu (somatski i vegetativni refleksi) i provodnu (senzualni impulsi ka mozgu i motorni impulsi ka efektorima). Produžena moždina povezuje mozak sa kičmenom moždinom.

       Sistem hemijske regulacije funkcioniranja organizma, koji kontrolira i podešava brzinu i intenzitet hemijskih reakcija u svim ili u određenim tjelesnim ćelijama, ostvaruje se putem hormona. Te biološki aktivne supstance (bjelančevine, aminokiseline, steroidi...) su izlučevine samostalnih žljezdanih ćelija ili njihovih tkivnih i organskih tvorevina, žlijezda sa unutrašnjim lučenjem (endokrinih žlijezda). Hormoni iz tih žlijezda ulaze direktno u krvotok i limfu i tako dospijevaju u sve ćelije tijela. Hormonska regulacija tjelesnih funkcija odvija se po ovoj šemi: receptor - nervni sistem - žlijezde sa unutrašnjim lučenjem - hormoni - krv - tjelesna tkiva i organi.


15.03.2008.

Z E M LJ A

                                          ZEMLJA

 

       Na samom početku njenog postojanja Zemlja je bila užarena lopta koja se, krečući se oko Sunca, sudarala sa manjim ili većim nakupinama materijala. Nakon svakog sudara njena masa i količina toplotne energije koju je ona posjedovala bivali su sve veći. Pod utjecajem gravitacionih sila, „teži“ atomi su se pomjerali prema njenom središtu potiskujući one „lakše“ ka površini. Vremenom, sudari Zemlje sa drugim nebeskim tijelima bili su sve rjeđi, a temperatura materijala od kojeg se ona sastojala sve niža. 

       Postojanje slojeva u fizičkoj građi Zemlje posljedica je fizičkih i hemijskih procesa koji su od njenog stvaranja pa do sada mijenjali prostorni raspored materijala od kojeg je ona izgrađena. Agregatno stanje nekog njenog sloja uvjetovali su struktura materijala od kojeg se on sastojao i pritisak i temperatura kojima je taj materijal bio izložen.

       Od materijala koji se nalazio na njenoj površini formirala se kora Zemlje, litosfera (sloj čvrstog materijala debeo oko 60 kilometara). Kašasto, polutečno stanje sljedećeg sloja, astenosfere (magmatske zone debele oko 140 kilometara), posljedica je porasta temperature uvjetovanog pritiskom litosfere, prisustvom radioaktivnog materijala i toplotom koju je zračio materijal koji se nalazio ispod njega. Radi izuzetno visokog pritiska koji je vladao na većim dubinama, ispod astenosfere se formirao plašt (sloj krutog, užarenog materijala debeo oko 2.900 kilometara). Na sličan način formirala su se i preostala dva sloja fizičke građe Zemlje, čvrsto i veoma vruće jedro (sfera čiji prečnik iznosi oko 3.400 kilometara) i sloj tečnog metala (sloj materijala koji se nalazi između plašta i jedra i kojim teku električne struje koje stvaraju magnetno polje Zemlje. Promjenu agregatnog stanja materijala prisutnog na tim „dubinama“ iz krutog u tečno prouzročio je porast njegove temperature uvjetovan ekstremno visokim pritiscima kojima je on bio izložen.

       Uporedo sa stvaranjem slojeva u unutrašnjosti Zemlje, formirao se i njen gasni omotač. Hiperaktivno Sunce oduvalo je praatmosferu koja se sastojala od gasova i prašine, nastalih tokom čestih sudara Zemlje sa drugim nebeskim tijelima. Nova atmosfera sastojala se od plinova oslobođenih iz stjenovite površine te planete i od složenih neorganskih molekula, gasova i vodene pare, sastavnih dijelova materijala kojeg su iz astenosfere u prostor iznad litosfere izbacivali u to vrijeme veoma aktivni vulkani.


14.03.2008.

M O D E L


            Da bi se moglo i uopće imalo smisla razmišljati o nečem "nevidljivom", neophodno je steći određeno predznanje o svijetu u kojem živimo. Takva znanja su svakome "na dohvat ruke", pa se uz malo volje i truda mogu napraviti veliki pomaci u startnoj poziciji u utrci sa vremenom ka jedinom cilju za koji se u životu zaista isplati boriti svim raspoloživim sredstvima – vlastitom osvješćenju.
Dio spoznaja o stvarnosti koja nas okružuje koji je neophodan za razumijevanje 'Modela' je dat u postovima 'Genom', 'Čovjek' i 'Zemlja'.

                                                           MODEL

        Sva bića koja trenutno žive na Zemlji organskom građom svojih molekula naslijeđa, kao energijom, i znanjem zapisanim u njima (nasljednim informacijama, linearnim genetskim tekstom), kao materijom, grade Kosmos nasljednog materijala – Nevidljivi svijet.

         Sva živa bića imaju i vidljivu i nevidljivu komponentu svog postojanja.

       Vidljiva komponenta postojanja nekog bića koje živi na Zemlji, nekog čovjeka na primjer, nalazi se u Kosmosu u kojem mi živimo, Vidljivom svijetu, a sastoji se od organske građe njegovog tijela i mozga i od njegovih molekula naslijeđa i linearnog genetskog teksta zapisanog (u) tim molekulama.

       Nevidljiva komponenta postojanja tog čovjeka nalazi se u Kosmosu nasljednog materijala, Nevidljivom svijetu, a sastoji se od energije i čestica materije od kojih su izgrađeni njemu pripadajuća zvijezda, njen planetni sistem i bića koja žive na jednoj od planeta tog planetnog sistema.

        Biti biće koje živi na Zemlji ili biti gravitacionim silama povezana nakupina energije i čestica materije u Nevidljivom svijetu (neko nebesko tijelo ili neka zvijezda sa ili bez svog planetnog sistema, na primjer) su dvije prirode jednog postojanja.

        I nasljedni materijali svih živih bića imaju i vidljivu i nevidljivu komponentu svog postojanja.

       Vidljiva komponenta postojanja nasljednog materijala nekog bića koje živi na Zemlji nalazi se u Vidljivom svijetu i sastoji se od njegovih molekula naslijeđa i od linearnog genetskog teksta zapisanog (u) njima.

       Nevidljiva komponenta postojanja nasljednog materijala tog bića nalazi se u Nevidljivom svijetu i sastoji se od energije i čestica materije od kojih su izgrađena njemu pripadajuća nebeska tijela.

       Genom svakog bića koje živi na Zemlji sadrži u sebi uputstvo za stvaranje i razvoj vidljive i nevidljive komponente njegovog postojanja.

         Znanje o vremenski uvjetovanom, trodimenzionalnom funkcioniranju ćelija, organa i organizma nekog bića koje živi na Zemlji, zapisano (u) njegovim molekulama naslijeđa, organizirano je na isti način na koji su organizirani energija i čestice materije od kojih su, u Nevidljivom svijetu, izgrađeni njemu pripadajuća zvijezda i sva nebeska tijela koja oko nje kruže!

        Organske molekule od kojih se sastoje tijelo i mozak nekog bića koje živi na Zemlji daju sposobnost vršenja rada, ili, što je isto, energiju, i vidljivoj i nevidljivoj komponenti postojanja njegovog nasljednog materijala.

       Planeta izgrađena od nevidljive komponente postojanja nasljednog materijala nekog višećelijskog bića koje živi na Zemlji, koja egzistira u prostor-vremenu Kosmosa nasljednog materijala, zaslužuje da joj se da ime, a zato što to ime treba biti kratko i logički dosljedno zvaću je planam.
 
      
Kosmos nasljednog materijala nastao je u trenutku rađanja života na Zemlji. U tom, bićima koja žive na Zemlji nevidljivom svijetu, Svijetu znanja, zvijezde se rađaju i umiru, prateći ritam rađanja i umiranja bića koja žive na Zemlji. 

       Stvaranju nekog višećelijskog bića na Zemlji, nekog čovjeka, na primjer, analogno je stvaranje zvijezde, njenog planetnog sistema i života na jednoj od planeta tog planetnog sistema, izgrađenih, u Nevidljivom svijetu, od nevidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala.

       Smrti tog čovjeka na Zemlji analogni su, u Nevidljivom svijetu, gašenje nuklearne peći u zvijezdi izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala i nestanak života u planetnom sistemu te zvijezde.

       Evoluciji bića koja žive na Zemlji analogne su promjene u strukturi, količini i prostornom rasporedu energije, čestica materije i nebeskih tijela od kojih se sastoji Kosmos nasljednog materijala.

       Vi istovremeno postojite i "Ovdje" i "Tamo", ili, što je isto, vi istovremeno postojite i u našem Kosmosu i u Kosmosu nasljednog materijala. "Ovdje", kao ljudsko biće koje živi na Zemlji, a "Tamo", kao zvijezda i sva nebeska tijela njenog planetnog sistema, uključujući i planetu na kojoj postoje živa bića.

       Vaš razum je život koji se razvio na jednoj od planeta "Sunčevog sistema" izgrađenog, u  Nevidljivom svijetu, od nevidljive komponente postojanja vašeg nasljednog materijala.

       Vaše logike i etike, ili, što je isto, vaše znanje o materijalnoj i duhovnoj komponenti stvarnosti koja vas okružuje, su biljna (logike) i životinjska (etike) komponenta tog života.

       Odnosu između svih sastavnih dijelova fizičke građe vašeg tijela i vašeg mozga i svih sastavnih dijelova vašeg razuma analogan je odnos između svih slojeva fizičke građe vašeg planama i svih bića koja na toj planeti žive. Od postanka Svijeta do danas nije bilo važnijeg događaja od razumijevanja ovog odnosa!  

        Organska građa vašeg tijela i vašeg mozga i vaše molekule naslijeđa sastoje se od energije i neživih čestica materije koje pripadaju Vidljivom svijetu. Vama pripadajuća zvijezda i njen planetni sistem sastoje se od energije i neživih čestica materije koje pripadaju Nevidljivom svijetu. Jedino što je, u ovom trenutku, u vama zaista živo su bića koja žive na planeti izgrađenoj, u Nevidljivom svijetu, od nevidljive komponente postojanja vašeg nasljednog materijala, ili, što je isto, vaše logike i etike, odnosno vaša slika svijeta, odnosno vaš razum, odnosno ono što vi zovete - ja.

        Svaka promjena materijalne ili duhovne komponente vaše slike svijeta istovremeno je i promjena u genomima bića koja žive u Nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja vašeg nasljednog materijala – vašem planamu, a samim tim i promjena u fizičkoj građi tijela i mozgova tih bića. Mijenjajući genome i fizičku građu tijela i mozgova bića koja žive u Nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja vašeg nasljednog materijala vi, posredno, mijenjate i sve sastavne dijelove fizičke građe te planete, od njenog jedra do gornjih slojeva njene atmosfere, a samim tim i vidljivu komponentu postojanja vašeg nasljednog materijala - vaše molekule naslijeđa i linearni genetski tekst zapisan (u) njima.

       Jednostavnije rečeno, dok o nečem razmišljate, vi mijenjate genome bića koja žive u Nevidljivom svijetu na vašem planamu, uslijed čega se, posredno, mijenjaju i ta planeta i vaše molekule naslijeđa, ili, što je isto, usljed čega dolazi do promjena u uputstvima za stvaranje i razvoj vidljive i nevidljive komponente vašeg postojanja.

        Svaka aktivnost pojedinih dijelova fizičke građe vašeg tijela ili vašeg mozga uzrok je i posljedica aktivnosti vaših gena. Istovremeno, svaka aktivnost vaših gena uzrok je i posljedica promjene brzine kretanja čestica materije od kojih se sastoje pojedini slojevi fizičke građe vašeg planama, a samim tim i promjene količine energije koju te čestice posjeduju. Mijenjajući energetsko stanje u pojedinim slojevima fizičke građe vašeg planama vi, posredno, mijenjate i genome bića koja na toj planeti žive.

       Jednostavnije rečeno, aktiviranjem gena u ćelijama od kojih se sastoje pojedini dijelovi fizičke građe vašeg tijela ili vaš mozak vi mijenjate energetsko stanje u njima analognim slojevima fizičke građe vašeg planama, uslijed čega se, posredno, mijenjaju i genomi bića koja na toj planeti žive, ili, što je isto, svi sastavni dijelovi vašeg razuma.

 


 

ANALOGIJA IZMEĐU POJEDINIH SASTAVNIH DIJELOVA VIDLJIVE I NEVIDLJIVE KOMPONENTE POSTOJANJA VIŠEĆELIJSKIH BIĆA KOJA ŽIVE NA ZEMLJI I KOJA POSJEDUJU MOZAK

 
       Linearnom genetskom tekstu aktivnom u ćelijama od kojih se sastoje tijela i mozgovi svih bića koja trenutno žive na Zemlji, ili, što je isto, znanjima zapisanim (u) njihovim molekulama naslijeđa, analogne su čestice materije od kojih je izgrađen Kosmos nasljednog materijala - Nevidljivi svijet.

        Molekulama naslijeđa svih bića koja trenutno žive na Zemlji analogna je energija Nevidljivog svijeta. 

        Stvaranju i razvoju složene tjelesne građe nekog višećelijskog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak analogni su stvaranje i razvoj svih slojeva fizičke građe njegovog planama u Nevidljivom svijetu.

         Sve ćelije od kojih se sastoje tijelo i mozak nekog bića koje živi na Zemlji posjeduju istu količinu naslijeđenih gena. One se međusobno razlikuju po tome koja kombinacija gena je u njima aktivna. Kombinacija gena koja će u nekoj od tih ćeliji biti aktivna ovisna je o mjestu na kojem se ona nalazi u organizmu tog bića.

        Nevidljiva komponenta postojanja nasljednog materijala nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje složenu građu tijela i mozga sastoji se od čestica materije i energije kojima su, u Vidljivom svijetu, analogni aktivni djelići njegovog linearnog genetskog teksta i oni  djelići njegovih molekula naslijeđa (u) kojima su oni zapisani. Od dijela tih čestica materije i od dijela te energije izgrađeni su svi slojevi fizičke građe planama tog bića i sva bića koja na toj planeti žive. Od preostalih čestica materije i preostale energije izgrađeni su zvijezda čijem planetnom sistemu taj planam pripada i sva preostala nebeska tijela tog planetnog sistema.

       Kao što je to slučaj sa Suncem i Zemljom, ni planam tog bića nije jedina planeta koja kruži oko zvijezde izgrađene, u Nevidljivom svijetu, od dijela nevidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala. Ostale planete planetnog sistema te zvijezde su spomenici neuspjelih pokušaja organizacije vidljive i nevidljive komponente postojanja nasljednog materijala svih njegovih višećelijskih predaka.   

 
       Litosferi planama nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak (čvrstom površinskom sloju te planete) analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se  sastoje mišići koji pokreću njegov kostur.

        Kontinentima na planamu nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak (onim dijelovima litosfere te planete koji se nalaze u neposrednom kontaktu sa njenom atmosferom) analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoje mišići koji pokreću kosti njegovih šaka, stopala i glave.

        Astenosferi planama nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak (kašastom sloju materijala po kojem klize kontinenti i iz kojeg potiče vulkanska lava) analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoje njegove žlijezde sa unutrašnjim lučenjem.

        Plaštu planama nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak (čvrstom sloju materijala koji se nalazi ispod astenosfere) analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoji njegov kostur.  

        Sloju tečnog metala planama nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak (sloju materijala koji se nalazi između plašta i jedra te planete) analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoji njegov autonomni nervni sistem.    

        Jedru planama nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak (čvrstoj i izuzetno vrućoj lopti koja se nalazi u samom središtu te planete) analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoje njegovi unutrašnji i utrobni organi.  

        Toplotnoj energiji koju posjeduje planam nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak, koja se "kreće" kroz sve slojeve fizičke građe te planete, analogna je krv (crvena krvna zrnca) koja prenosi kisik do svih ćelija njegovog tijela.

       Atmosferi na planamu nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak (gasovitom omotaču te planete) analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoji njegov mozak.  

        Vodi na planamu nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak, prisutnoj u atmosferi, u tlu i na površini te planete, analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoji njegov moždano-moždinski nervni sistem.

        Vodi od koje se sastoje mora i okeani na planamu nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoje njegov centralni nervni sistem.

        Potocima, rijekama, jezerima i podzemnim vodama na planamu nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je aktivan isključivo u ćelijama od kojih se sastoji njegov periferni nervni sistem.

        Velikim količinama „slatke“ vode zarobljene u naslagama snijega i leda na polovima, u glečerima i na vrhovima planina na planamu nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak analogan je onaj dio vidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koji je „aktivan“ isključivo u onih više od dvije trećine ćelija mozga čija svrha postojanja istraživačima nije poznata. Podudarnost između u procentima izraženog dijela ukupne količine slatke vode na Zemlji koji otpada na vodu "zarobljenu" u ledu (oko 80%) i u procentima izraženog dijela ukupne mase mozga koji otpada na njegov "neiskorišteni" dio (više od dvije trećine) predstavlja samo jedan u velikom nizu dokaza istinitosti "Modela".

        Životu koji se razvio u Nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja nasljednog materijala nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak analogan je njegov razum.

        Biljnom svijetu koji se razvio u Nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja nasljednog materijala nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak analogne su njegove logike, ili, što je isto, njegovo znanje o materijalnoj komponenti stvarnosti u kojoj on živi.

        Životinjskom svijetu koji se razvio u Nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja nasljednog materijala nekog bića koje živi na Zemlji i koje posjeduje mozak analogne su njegove etike, ili, što je isto, njegovo znanje o duhovnoj komponenti stvarnosti u kojoj on živi.


 

                                               SKRAĆENA VERZIJA MODELA

           VIDLJIVI SVIJET NEVIDLJIVI SVIJET

     ANALOGNE VELIČINE


MOLEKULE NASLIJEĐA = ENERGIJA U NEVIDLJIVOM SVIJETU

LINEARNI GENETSKI TEKST = ČESTICE MATERIJE U NEVIDLJIVOM SVIJETU

NASLJ. MAT. VIŠEĆEL. ORGANIZAMA = ZVIJEZDA SA PLANETNIM SIST. U N. S.                         

NASLJ. MAT. ČOVJEKA = „SUNČEV SISTEM“ U NEVIDLJIVOM SVIJETU SLIČAN NAŠEM SUNČEVOM SISTEMU

ZNANJE O SAMOSTALNOM FUNKCIONIRANJU KOJE POSJEDUJU SVE ĆELIJE TIJELA I MOZGA ČOVJEKA = JEDRO "SUNCA"                

ZNANJE O ZAJEDNIČKOM FUNKCIONIRANJU KOJE POSJEDUJU SVE ĆELIJE OD KOJIH SU IZGRAĐENI POJEDINI ORGANI ČOVJEKA = NJEGOV PLANAM

MOZAK ČOVJEKA = ATMOSFERA NA NJEGOVOM PLANAMU

CENTRALNI NERVNI SISTEM ČOVJEKA = OKEANI I MORA NA NJEGOVOM PLANAMU

PERIFERNI NERVNI SISTEM ČOVJEKA = POTOCI, RIJEKE, JEZERA I PODZEMNE VODE NA NJEGOVOM PLANAMU

MIŠIĆI ČOVJEKA = KORA NJEGOVOG PLANAMA

ŽLIJEZDE SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM ČOVJEKA = ASTENOSFERA NJEGOVOG PLANAMA

KOSTUR ČOJEKA = PLAŠT NJEGOVOG PLANAMA

AUTONOMNI  NERVNI SISTEM ČOVJEKA = SLOJ TEČNOG METALA UNUTAR NJEGOVOG PLANAMA

UNUTRAŠNJI I UTROBNI ORGANI ČOVJEKA = JEDRO NJEGOVOG PLANAMA

RAZUM = ŽIVOT NA NJEGOVOM PLANAMU

LOGIKE = BILJNI SVIJET NA NJEGOVOM PLANAMU

ETIKE = ŽIVOTINJSKI SVIJET NA NJEGOVOM PLANAMU

SVIJEST O VIDLJIVOM SVIJETU = ŽIVOTINJE SA MOZGOM NA NJEGOVOM PLANAMU

SVIJEST O NEVIDLJIVOM SVIJETU = LJUDSKI ROD NA NJEGOVOM PLANAMU 

ANALOGIJA IZMEĐU POJEDINIH SASTAVNIH DIJELOVA RAZUMA NEKOG BIĆA KOJE ŽIVI NA ZEMLJI I RAZLIČITIH NIVOA RAZVOJA BIĆA KOJA ŽIVE U NEVIDLJIVOM SVIJETU NA NJEGOVOM PLANAMU

 
       Znanje o svijetu u kojem živite koje ste stekli iskustvom u toku kojeg ste instinktivno, tj. bez razmišljanja reagirali na podražaje koji su dolazili iz vašeg tijela upisivano je u molekulama naslijeđa onih bića koja žive u Nevidljivom svijetu na vašem planamu čija tjelesna građa je prostija od one koju posjeduju jednoćelijske biljke i jednoćelijske životinje.

        Vaše tjelesno iskustvo stečeno tjelesnim kontaktom sa neživom prirodom upisivano je u molekulama naslijeđa jednoćelijskih biljaka koje žive u Nevidljivom svijetu na vašem planamu.  

        Vaše tjelesno iskustvo stečeno u tjelesnim kontaktima sa drugim živim bićima upisivano je u molekulama naslijeđa jednoćelijskih životinja koje žive u Nevidljivom svijetu na vašem planamu.

       Znanje o svijetu u kojem živite koje ste stekli iskustvom u toku kojeg ste instinktivno, tj. bez razmišljanja reagirali na podražaje koji su dolazili iz nežive prirode upisivano je u molekulama naslijeđa višećelijskih biljaka koje žive u Nevidljivom svijetu na vašem planamu.

       Znanje o svijetu u kojem živite koje ste stekli iskustvom u toku kojeg ste instinktivno, tj. bez razmišljanja reagirali na podražaje koji su dolazili od drugih živih bića upisivano je u molekulama naslijeđa onih višećelijskih životinja koje žive u Nevidljivom svijetu na vašem planamu u kojima još nije došlo do razvoja složene građe mozga. To je, uglavnom, ono znanje koje, u manjoj mjeri, posjeduju i životinje, pogotovo one koje žive u organiziranim zajednicama.

       Znanje o svijetu u kojem živite koje ste stekli razmišljajući o neživoj prirodi upisivano je u molekulama naslijeđa višećelijskih biljaka složenije tjelesne građe koje žive u Nevidljivom svijetu na vašem planamu. Od postignutog nivoa razvoja tog znanja ovisiti će hoće li među višećelijskim biljkama na vašem planamu biti i biljke cvjetnice ili čak i biljke čijim se plodovima hrane višećelijske životinje.  

        Svaki djelić znanja o Svijetu u kojem živite koje ste stekli razmišljajući o drugim bićima koja žive na Zemlji (njihovim osobinama, ponašanju, potrebama, pravima…) bio je upisan kao djelić razuma nekog bića koje živi u Nevidljivom svijetu na vašem planamu i koje posjeduju složenu građu mozga, ali ne i svijest. Biti upisan kao dio razuma nekog bića koje živi u Nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja vašeg nasljednog materijala (vašem planamu) znači isto što i biti upisan u molekulama naslijeđa bića koja žive u vašem Novom nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja nasljednog materijala tog bića, njegovom planamu. Vaš Novi nevidljivi svijet (stvarnost u kojoj egzistiraju planam tog bića i bića koja na toj planeti žive, njegov razum) je realan kosmos izgrađen od nevidljive komponente postojanja nasljednih materijala svih bića koje trenutno žive na vašem planamu. Najviši postignuti nivo razvoja bića koja trenutno žive u vašem Novom nevidljivom svijetu na planamima vaših najrazvijenijih etika, ili, što je isto, na planamima onih životinja koje žive u Nevidljivom svijetu na vašem planamu koje posjeduju mozak, manji je ili jednak onome koji posjeduju kolonije ćelija.

        Svijesti o postojanju nevidljivih Svjetova, o načinu njihovog stvaranja i funkcioniranja i o njihovoj fizikalnoj povezanosti sa stvarnošću u kojoj vi živite i vama samima, koju vi možete steći isključivo: razmišljajući o stvaranju i evoluciji Kosmosa u kojem živite, stvaranju i evoluciji bića koja su živjela i koja trenutno žive na Zemlji i o pravom značenju u usporedbama napisanih Božjih Objava, čitajući knjige „Nevidljivi svijet“ i Pola vremena“, primjenjujući u svakodnevnom životu spoznaje do kojih na taj način dođete i učeći na vlastitom iskustvu, analogan je onaj dio razuma nekih bića koja žive na vašem planamu koji će njih učiniti bićima koja su svjesna svog postojanja, a vas bićem koje posjeduje svijest o postojanju nevidljivih Svjetova. Biti upisan kao onaj dio razuma nekog bića koje živi u Nevidljivom svijetu na vašem planamu koji to biće čini bićem koje je svjesno svog postojanja znači isto što i biti upisan u molekulama naslijeđa onih bića koja žive u vašem Novom nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja njegovog nasljednog materijala koja posjeduju višećelijski nivo razvoja.

        Razumom nekog ljudskog bića možete zvati bića koja žive na njegovom planamu.

       Psihom tog ljudskog bića možete zvati uvjete za život koji vladaju na njegovom planamu, koji, posredno ili neposredno, utječu na evoluciju i brojnost bića koja na toj planeti žive. Pod uvjetima za život na nekom planamu podrazumijevaju se, u prvom redu, stanje u kojem se nalaze atmosfera, vodene mase i kora te planete, a zatim i svi ostali dijelovi njene fizičke građe i sva nebeska tijela „Sunčevog sistema“ kojem ta planeta pripada.

     Šta ćete misliti i kako ćete se ponašati u nekoj konkretnoj situaciji, ovisiti će, dakle, o brojnosti i postignutom nivou razvoja bića koja žive u Nevidljivom svijetu na vašem planamu i o uvjetima u kojima ta bića žive.  

        Po "Modelu", riječi "duh" i "duša" ne opisuju istu stvarnost. Ti, naizgled apstraktni pojmovi "pretvaraju" se u nevidljivim Svjetovima u konkretne fizikalne veličine.

     Svojim duhom možete zvati ona bića koja koja žive u Nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja vašeg nasljednog materijala koja posjeduju složenu građu mozga.  

        Svojom dušom možete zvati bića koja žive u vašem Novom nevidljivom svijetu, ili, što je isto, u vašem Novom kosmosu nasljednog materijala, na planetama izgrađenim od nevidljive komponente postojanja nasljednih materijala onih višećelijskih bića koja žive u Nevidljivom svijetu na planeti izgrađenoj od nevidljive komponente postojanja vašeg nasljednog materijala koja posjeduju složenu građu mozga.

      

13.03.2008.

Imal' kome (i)šta nejasno?!

    Ograničenost čovjeka najviše se ogleda u njegovom uvjerenju da mu je sve jasno. Njegova mudrost je zbir njegovog znanja i ogromne količine neznanja koje on ne primjećuje, koje on, bolje rečeno, prihvata kao znanje. I pred licem najveće tajne on se ponaša samouvjereno i uobraženo. On ne vidi zagonetku i upravo se u tome očituje kolosalna mjera njegova neznanja i predrasuda.
Laste iz srednje Evrope polijeću u jesen do udaljenih krajeva u Africi. Na proljeće se vraćaju i slijeću na isti krov pod kojim su ostavile svoje gnijezdo. Kako znaju da treba uopšte da krenu i vrijeme kada treba da krenu na daleki put? Kako znaju, vraćajući se, naći svoje gnijezdo pod krovom jedne od hiljada kuća u milionskom gradu? Na ovo pitanje uobraženi neznalica glatko odgovara: jednostavno, instinkt ih vodi. Ili: u pitanju je prirodno odabiranje; vrsta lasta koja je 'shvatila' da u zimu treba odselliti u toplije krajeve opstala je-one koje to nisu shvatile, izumrle su, itd.
    Nije zlo u ovom ispraznom odgovoru. Zlo je što sagovornik smatra da je uopšte dao nekakav odgovor, jednom rječju, što eliminiše zagonetku koja i jeste prvi uvjet istraživanja i nalaženja istine. Lažan odgovor opasan je kao lažan lijek. On ne liječi, ali blokira nastojanje da se spozna, stvara lažno uvjerenje da se 'zna'.

Za postavljanje teorije relativiteta možemo zahvaliti činjenici što je Einstein vidio zagonetku tamo gdje je drugima bilo sve jasno!?

    Ima li koga da nešto ne zna a da razmišlja svojom glavom i traži odgovor, te da je spreman da ga čuje i porazmisli o njemu?
      


PlanamE
<< 01/2009 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

MOJI LINKOVI

BOSANCI
bosanci - bića koja posjeduju svijest o postojanju nevidljivih Svjetova i koja znaju šta zaista kažu Svete knjige.

Ovaj nivo razvoja svog tijela i duha nikada neće posjedovati onaj ko iskaže makar i najmanju sumnju u tvrdnju da stjecanje svijesti o postojanju nevidljivih Svjetova ni u kom slučaju ne ovisi o etničkoj, rasnoj, vjerskoj, klasnoj, statusnoj, starosnoj, spolnoj, seksualnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti.

VEOMA BITNO
Svi oni koji misle da nisu bez šansi da postanu bosanci trebaju znati da nikome, pa ni Bosancima, ljudima koji žive u državi u kojoj se krajem dvadesetog vijeka u razumu prvih bosanaca začela svijest o "nevidljivom", što je i nju samu učinilo posebnom, i to za sva vremena, nije unaprijed osigurana bolja startna pozicija. Budite u to sigurni, bosanac nije, niti će to ikada postati, onaj ko ne vjeruje u Boga, jer ako ne postoji Bog, ne postoje ni nevidljivi Svjetovi, a samim tim ni bosanci. Svjestan nevidljive komponente svog postojanja neće postati ni onaj ko smatra da mu za stjecanje tog svojstva neće biti potrebno znanje koje su ljudska bića stekla istražujući materijalnu i duhovnu komponentu stvarnosti u kojoj žive, kao ni onaj ko nije spreman iskazati svoju zahvalnost ljudima i institucijama koji su takva istraživanja omogućili i podržali i pokazati razumijevanje za njihove pogreške i propuste, do kojih je moralo doći tokom nekoliko hiljada godina dugog putovanja nepoznatim terenom po dubokom mraku ka nejasnom cilju.

SVIJEST O NEVIDLJIVOM
Svijest je stanje, a ne znanje, što znači da ne postoji baš nikakva mogućnost da vam se nešto kaže ili uradi, pa da vi nakon toga postanete svjesni nevidljive komponente svog postojanja. Ili jeste, ili niste. Treće mogućnosti nema. Zato budite ono što jeste i ne tražite srednji put, jer nešto takvo nikada i nije postojalo. Ostatak svog života provedite na jedan od dva pametna načina; budite samoživi, ne uskraćujte sebi baš ništa radi nekih altruističkih budalaština, iskoristite svaku priliku da si ugodite i pokušajte nagovoriti druge da vam pomažu u ostvarenju vaših želja i ciljeva, ili povjerujte da samo od vas ovisi hoće li dani koje ćete provesti na Zemlji biti i jedino što ćete ikada doživjeti i potrudite se da ponuđenu mogućnost iskoristite.

Einstein:
"Nauka je prirodna cjelina čiji dijelovi međusobno podržavaju jedni druge na način koji niko, budimo sigurni, ne može predvidjeti."

"Može se stvoriti organizacija za primjenu nekog već učinjenog otkrića, ali ne i za samo otkriće. Samo slobodan pojedinac može doći do nekog otkrića."

"Inteligencija nam pojašnjava vezu između sredstava i ciljeva."

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
10185

Powered by Blogger.ba